2017


 

W 2017 r. CI zorganizowało i zakończyło m.in. następujące projekty:

 1. Konferencja pt. Granice w XXI wieku. Renesans murów i podziałów, we współpracy z  Instytutem Politologii Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytutem Politologii UKSW (8 listopada 2017 r.). Konferencja z udziałem gości z Węgier, Słowacji, Indii. Szczegółowy program - tutaj.

 2. Międzynarodowa konferencja pt. Współpraca międzyreligijna w kontekście migracji i zagrożenia bezpieczeństwa w Europie. Wyzwania dla islamu i chrześcijaństwa, Warszawa 24.05.2017 r. (we współpracy z Międzyinstytutowym Zakładem Badań nad Migracją UKSW, Katedrą Islamistyki i Arabistyki Uniwersytetu Warszawskiego, z Międzynarodowym Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego UKSW, Radą Episkopatu ds. Migracji, Pielgrzymek i Turystyki, Radą ds. Dialogu Międzyreligijnego oraz Centrum Kultury Islamu w Londynie, Fundacją Konrada Adenauera w Polsce). 

 3. XI Seminarium Europejskie pt. Perceptions of the European Union in the International Relations (24.11.2017 r.) - we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), Zakładem Stosunków Międzynarodowych IP UKSW, Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. Przedmiotem seminarium była dyskusja wokół zagadnienia postrzegania Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych w kontekście poszukiwanej przez nią tożsamości międzynarodowej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Szczegółowy program - tutaj.

 4. Seminarium naukowe pt.: Ideologiczne afiliacje i tożsamość partii politycznych w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Koalicje rządowe 1990–2017, 22.11.2017 r. (we współpracy z Instytutem Politologii UKSW w Warszawie oraz Fundacją Konrada Adenauera w Warszawie). 

 5. W dniu 07.03.2017 r. zawarto z Wydawnictwem UKSW w Warszawie umowę o wydanie publikacji naukowej pt. Unia w poszukiwaniu swoich granic.

 6. W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku Fundacja była współorganizatorem wraz z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce oraz Instytutem Politologii UKSW w Warszawie ośmiu wykładów publicznych z cyklu Studium Generale Europa.

 

Nasze działania 

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

30 kwietnia 2015
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
30 kwietnia 2015
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

Konsultacje i audyty z udziałem najlepszych specjalistów

strategia zarządzania ryzykiem w każdej branży.

Umów się już dziś.

2019


 

W 2019 r. CI zorganizowało i zakończyło m.in. następujące projekty:

 1. Fundacja współorganizowała konferencję międzynarodową pt. Imigranci z krajów muzułmańskich w dyskursie politycznym w Europie. Przypadek państw Grupy Wyszehradzkiej, Warszawa 10-11.06.2019 r.

 2. Seminarium międzynarodowe pt. Towards new European Union’s international identity for the XXI century, Warszawa 23.10.2019 r.

 3. Konferencja pt. Demokracja, demokracja nieliberalna, demokracja populistyczna? Współczesne systemy polityczne, Warszawa 21-22 XI 2019 r.

 4. Konferencja międzynarodowa pt. Sekularyzm - wyzwanie dla polityki i nauk o polityce, Warszawa 12-13.12.2019 r.  Do refleksji wprowadzały wykłady m.in. prof. Josepha Weilera (New York University) i prof. Fabio Petito (University of Sussex).

 

Ponadto, CI kontynuuje prace nad programem wsparcia Polonii za granicą.

     2018


 

W 2018 r. CI zorganizowało i zakończyło m.in. następujące projekty:

 1. Fundacja była współorganizatorem wraz z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce oraz Instytutem Politologii UKSW w Warszawie wielu wykładów publicznych z cyklu Studium Generale Europa.; w tym m.in. Dokąd zmierzają organizacje międzynarodowe 30 lat po upadku Muru Berlińskiego? z udziałem Marguerite Peters.

 2. Fundacja współorganizowała wraz Instytutem Europeistyki KUL, Instytutem Europeistyki UW, Fundacją Konrada Adenauera w Polsce konferencję naukową pt.: 10 lat Polski w strefie Schengen - doświadczenia i wyzwania, Warszawa 17.04.2018 r.

 3. Fundacja współorganizowała seminarium naukowe pt. Demokracja, demokracja nieliberalna, neoautorytaryzm? Partie i systemy polityczne, Warszawa 21.11.2018 r.

 

2016


 

W 2016 r. CI zorganizowało następujące projekty:

 1. Cykl wykładów Studium Generale Europa styczeń-grudzień 2016 r. (we współpracy Fundacją Konrada Adenauera w Polsce): 

  1. prof. Rafał Chwedoruk z Instytutu Nauk Politycznych UW, wykład pt. Jaka przyszłość lewicy w Polsce?, 12.01.2016 r.

  2. dr hab. Rafał Matyja z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, wykład pt. Zmiana pokoleniowa w polityce? Projekty prawicy i ich alternatywa, 28.01.2016 r.

  3. prof. Selim Chazbijewicz, wykład pt. Polska – Europa – islam. Konteksty historyczne i etniczne, 07.03.2016 r.

  4. prof. Chantal Delsol z L’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, wykład pt. Europa: między demokracją a populizmem, 31.05.2016 r.

  5. dr hab. Ewa Marciniak z Instytutu Nauk Politycznych UW, wykład pt. Obraz Polski w mediach europejskich, 19 maja 2016 r.

  6. prof. Krzysztof Wielecki z Instytutu Socjologii UKSW, wykład pt. Nowy bunt mas czy efekt wahadła?, 9 czerwca 2016 r.

  7. prof. Josef Isensee, Uniwersytet w Bonn, wykład pt. Demokratyczne państwo prawa i jego przyszłość, 23.11.2016 r.

 2. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Unia Europejska i Polska wobec międzynarodowej współpracy rozwojowej, Warszawa dnia 21.01.2016 r. (we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce)

 3. Konferencja naukowa pt. Kryzys imigracyjny na Bałkanach. Uwarunkowania etnopolityczne – stan obecny – wyzwania dla polityki bezpieczeństwa, 10 maja 2016 r.

 4. Konferencja naukowa: Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic. Wymiar funkcjonalny i terytorialny granic zewnętrznych UE, 7 czerwca 2016 r.

 5. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Zaolzie jako wieloetniczny region historyczno-kulturowy. Doświadczenia koegzystencji i wyzwania na przyszłość,28-29 października 2016 r.

 6. Seminarium naukowe pt. Reprezentacja mniejszości niemieckiej w Europie Środkowej – historia, teraźniejszość, przyszłość, 9 listopada 2016 r. 

 7. Konferencja naukowa pt. ‘Shared Vision, Common Action’: Global Strategy for European Foreign and Security Policy, 21 listopada
  2016 r. 

2015


 

W dniach 9-10 września 2015 r. CI było współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowej pt. Konflikty etniczne w Europie oraz w jej bezpośrednim otoczeniu po 1989 roku. Uwarunkowania – stan obecny – wyzwania dla polityki bezpieczeństwa. Pozostałymi współorganizatorami byli: Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich Instytutu Politologii UKSW w Warszawie, Zakład Polityki Bezpieczeństwa Instytutu Politologii UKSW w Warszawie, Zakład Badań Etnicznych Wydziału Politologii UMCS w Lublinie, Zakład Socjologii Pogranicza Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Polityki Międzynarodowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Historii Europy Środkowo-Wschodniej Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku oraz Katedra Historii Ukrainy i Polityki Etnicznej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki w Kijowie.

 

CI było również współorganizatorem przeprowadzonej w dniu
13 października 2015 r. konferencji naukowej pt. Teoria normatywna w nauce o stosunkach międzynarodowych. Pozostałymi współorganizatorami byli: Zakład Stosunków Międzynarodowych (Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich) Instytutu Politologii UKSW w Warszawie, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce.

 

W 2015 r. Fundacja wzięła ponadto udział w konkursie na realizację zadania finansowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
Chrzest 966.

Słowo od Fundatorów

 

"Interesuje nas problematyka wielokulturowości i dialogu międzykulturowego, nacjonalizmów i postnacjonalizmów, konfliktów etnicznych, etnoreligijnych oraz sposobów ich przezwyciężania, regionalizacji i glokalizacji państw. Przyglądamy się nie tylko temu, co łączy, ale także temu, co dzieli wspólnoty, "mostom" i "granicom" , w wymiarze komunikacji zinstytucjonalizowanej, publicznej i medialnej jak i w aspekcie głębszych struktur  dyskursywnych, kodów kulturowych..."

Słowo od Fundatorów

 

"...dlatego szczególną uwagę koncentrujemy m.in. na analizie i ocenie polityk kulturowych i zagranicznych, a także na badaniu procesów i przestrzeni komunikacji społecznej, tej codziennej, ale i między narodami..."

Collegium Interethnicum (CI) koncentruje się na działalności badawczej, edukacyjnej, eksperckiej i pomocowej. Jako think&do tank łączymy pasję naukową z praktyką w imię "rzeczy wspólnych", rozwijania kapitału społecznego Polaków (w kraju i zagranicą), promocji i rozwoju polskiego dziedzictwa kulturowego i naukowego, a także na rzecz oddolnego wzmacniania reputacji Polski oraz świadomości znaczenia Europy Środkowej i Wschodniej.

 

W pierwszych latach działania realizowaliśmy głównie inicjatywy naukowe. Między 2011 a 2016 rokiem CI wzbogacało debatę publiczną dotyczącą m.in. dialogu międzykulturowego, integracji europejskiej, tożsamości Europy i instytucji UE; integracji regionu Europy Środkowej i Wschodniej; migracji, konfliktów etnicznych i religijnych, czy współpracy rozwojowej, prowadząc szereg projektów konferencyjnych i analitycznych.

 

Po 2013 r., organizacja rozpoczęła wdrażanie nowej interdyscyplinarnej ścieżki badawczej i pomocowej obejmującej rozwijanie wiedzy, debaty oraz instrumentów wsparcia na polu publicznej dyplomacji Polski w wymiarze kulturowym, historycznym, naukowym i diasporycznym. Podjęto badania aktywności i tożsamości Polonii i Polaków za granicą w USA, Kanadzie, Republice Czeskiej i Rumunii.

Obecnie pracujemy nad: 

 • instrumentem wsparcia z obszaru publicznej dyplomacji diaspor z udziałem i na rzecz Polonii północno-amerykańskiej

 • projektem networkingowym dla studentów z Ukrainy, Białorusi i Polski

 • interaktywną, historyczno-przygodową grą online, rozwijającą wiedzę na temat wybranych fragmentów międzywojennej historii Polski

Więcej szczegółów?

Projekty zrealizowane

Copyright by Collegium Interethnicum

Created by Mateusz Krycki