Eksperci Fundacji

Dr Anna Skolimowska 

Ekspert ds. projektów naukowych (Prezes Zarządu w latach 2015-2019)

 

Adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich Instytutu Politologii UKSW w Warszawie, kierownik Zakładu Stos. Międzynarodowych.

 

Ekspert w zakresie polityk UE oraz integracji europejskiej. Kieruje projektami badawczymi w ramach krajowych i zagranicznych programów. Wieloletni dydaktyk. Recenzent czasopism poświęconych studiom europejskim oraz stosunkom międzynarodowym; redaktor „Biuletynu europejskiego” przy Konferencji Episkopatu Polski.

 

Aktywnie współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowo-badawczymi oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Swoje prace publikuje w polskich i międzynarodowych czasopismach oraz wydawnictwach naukowych. Ma za sobą zagraniczne staże naukowe, szkolenia zawodowe, warsztaty, wystąpienia w ramach krajowych, międzynarodowych oraz zagranicznych konferencjach naukowych. Współorganizuje krajowe oraz międzynarodowe konferencje oraz seminaria naukowe. 

O nas

Aktualności

30 kwietnia 2015
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
30 kwietnia 2015
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

30 kwietnia 2015
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
30 kwietnia 2015
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

Konsultacje i audyty z udziałem najlepszych specjalistów

strategia zarządzania ryzykiem w każdej branży.

Umów się już dziś.

Zarząd

Dr Monika Maria Brzezińska
Prezes Zarządu
 

Politolog w katedrze Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich Instytutu Politologii UKSW w Warszawie. Stypendystka DAAD na Freie Universität w Berlinie (1998-99) oraz Bernhard Sutor Stiftung na Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (2002-2003).

 

Naukowo zajmuje się tematyką przywództwa politycznego, zarówno w ujęciu teoretycznym i empirycznym. W obrębie jej zainteresowań pozostają również: pozycja i rola RFN w stosunkach międzynarodowych, kształtowanie się tożsamości Niemiec i Niemców od momentu Zjednoczenia po dzień dzisiejszy, problematyka deutsche Frage i percepcja mocarstwowości RFN w Europie i na świecie, soft i hard power jako instrumenty „pozycjonowania” się państw w strukturze systemu międzynarodowego. Zajmuje się też tematyką przywództwa duchowego.

 

Wieloletnia koordynatorka Polsko-Niemieckiej Akademii Letniej w Berlinie, autorka publikacji związanych z tematyką niemiecką i europejską; lokalna działaczka społeczna zaangażowana w wychowanie, edukację i rozwój dzieci i młodzieży, oraz propagatorka szerzenia pamięci i wiedzy o historii Polski współczesnej (zwłaszcza okresu komunizmu).

Rada Fundacji

Dr Kazimierz Pawlik

Współzałożyciel i Członek Rady Fundacji, Radca Prawny

 

Adiunkt w Instytucie Politologii UKSW.

 

Ekspert w zakresie: prawa administracyjnego, instytucji  nadzoru nad samorządem terytorialnym, systemu informacji publicznej w ujęciu krajowym i międzynarodowym, a także koncepcji transparentności oraz rozliczalności władzy.  Specjalizuje się również w analityce i metodyce good governance.

 

Autor ponad 300 artykułów naukowych i eksperckich;stały współpracownik uznanych czasopism prawniczych.

 

Prowadzi własną Kancelarię prawną.

Dr Mateusz Krycki

Współzałożyciel i Przewodniczący Rady Fundacji

 

Ekspert-konsultant w obszarze komunikacji strategicznej (public & media relations, public affairs, dyplomacja publiczna, branding narodowy) oraz bezpieczeństwa kulturowego.  

 

Realizował projekty m.in. dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Instytutu Adama Mickiewicza, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Krajowej Izby Gospodarczej, Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, Komisji Europejskiej. 

 

Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2011-2013), adiunkt i Kierownik Katedry Komunikacji Publicznej w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie (2016-2017). Pomysłodawca Pracowni Badań Komunikacji Strategicznej (cywilnej i wojskowej) w ASzWoj. Autor publikacji w zakresie publicznej dyplomacji, komunikowania międzynarodowego, geopolityki kultury.

 

Stypendysta European Network for Canadian Studies; Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. 

Kim jesteśmy?

Nasza misja i cele

Collegium Interethnicum powstało z myślą o wspieraniu polskiej nauki, edukacji, a także polityki kulturalnej i zagranicznej - na rzecz dziedzictwa narodowego, kapitału społecznego i dobrego imienia Polski, a także dialogu politycznego i międzykulturowego w Europie - w duchu chrześcijańskich wartości i zasad dobrego rządzenia oraz w trosce o wspólnotę europejską.

 

W tym celu realizujemy badania, dzielimy się zdobytą wiedzą i prowadzimy działalność doradczą. Przygotowujemy również instrumenty wsparcia, tj. projekty z obszaru dyplomacji publicznej, edukacji kulturowej i medialnej, a także inicjatywy pomocowe dla Polonii i Polaków za granicą. 

 

Nasze wartości

Odpowiedzialność: bez względu na okoliczności i różnice poglądów, działamy z poczuciem odpowiedzialności za sprawy i rzeczy wspólne Polakom, zachęcając do tej postawy innych. W etyce wspólnotowej odpowiedzialności - wolności i prawa człowieka nie ulegną erozji.

 

Służebność: w oparciu o wiedzę i doświadczenie naszego zespołu i współpracowników dążymy do tworzenia społecznie służebnych rozwiązań oraz instrumentów wsparcia, dostępnych dla instytucji publicznych, organizacji pozarządowych; mediów, bezpośrednio dla obywateli w kraju, jak również Polonii i Polaków mieszkających poza granicami RP.

 

Współpraca i dialog: jesteśmy otwarci na prawdziwy dialog i współdziałanie, bez poprawności politycznej, ale zawsze we wzajemnym szacunku. Nie tolerujemy wandalizacji debaty publicznej i brutalizacji języka.

Słowo od Fundatorów

 

"Collegium Interethnicum tworzą ludzie o różnych poglądach i doświadczeniach. Jednocześnie łączy nas troska o jakość życia tych i następnych pokoleń Rodaków, dobre imię Polski, ale też świadomość cywilizacyjnej wspólnoty europejskiej, w której każdy kraj i naród ma swoją ważną rolę do odegrania, w duchu poszanowania zarówno różnorodności, jak i suwerenności politycznej, gospodarczej i kulturowej".

Dr Andrzej Rudowski
Członek Zarządu

 

Politolog, kierownik studiów politologicznych w UKSW; od 2012 roku z-ca dyrektora Instytutu Politologii UKSW,  pracownik naukowy Katedry Instytucji i Zachowań Politycznych UKSW.

 

W badaniach zajmuje się jakością demokracji, transformacją i modernizacją w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w przeszłości – w tym kontekście – edukacją i kształceniem obywatelskim.

 

Uczestniczył w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych (ma za sobą staże naukowe i dydaktyczne na uniwersytetach min. w Rumunii, Macedonii Północnej i Republice Czeskiej), publikuje w krajowych i zagranicznych wydawnictwach, organizuje konferencje o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

 

Jest doświadczonym nauczycielem akademickim i edukatorem, propaguje nowe formy kształcenia, organizuje i prowadzi zajęcia dydaktyczne dla młodzieży.

Prof. dr hab. Radosław Zenderowski  

Członek Zarządu, Współzałożyciel Fundacji

 

 Dyrektor Instytutu Politologii UKSW (od 2012 r.); Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich (od 2014 r.); profesorw Katedrze Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (od 2006 r.). Visiting Professor w Universitatea Ştefan cel Mare dinSuceava, Rumunia - Wydział Geografii i Historii (2011-2015). W latach 2006-2009 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych – Oddział w Warszawie.
Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich (2014-2015).

 

Zajmuje się problematyką: religii w polityce i stosunkach międzynarodowych; polityki kulturalnej w obszarze mniejszości etnicznych i narodowych; tożsamości narodowych i transgraniczności; integracji i rozwoju struktur Europy Środkowej, dyplomacji publicznej, w tym dyplomacji miast.

 

Autor kilkuset publikacji naukowych i prasowych; kierownik projektów badawczych w Polsce i za granicą; inspirator i organizator krajowych i międzynarodowych wymian naukowych, wizyt studyjnych; debat publicznych; propagator turystyki kulturowej i religijnej (miłośnik Europy Środkowej). Odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.

Dr Piotr Bajda

Współzałożyciel i Członek Rady Fundacji (Członek Zarządu w
latach 2015-2019)

 

Adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych, przy Katedrze Stos. Międzynarodowych i Studiów Europejskich Instytutu Politologii UKSW od 2007 r. 

 

Pracował w Fundacji Batorego, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, zakładał warszawskie biuro Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej Inicjatywy Współpracy (PAUCI). 

 

W latach 2000-2004 był wicedyrektorem Instytutu Polskiego w Bratysławie, pracował też w Ośrodku Studiów Wschodnich.

 

W pracach badawczych i eksperckich koncentruje się na problematyce regionu środkowoeuropejskiego, Grupie Wyszehradzkiej, Inicjatywy Trójmorza. Bieżące komentarze także na @PiotrBajda.

 

Ostatnie publikacje: P. Bajda, Elity polityczne na Słowacji. Kręta droga do nowoczesnego państwa (IW PAX, 2010), P. Bajda, R. Zenderowski, Polityka etniczna Słowacji (Rambler, 2016), P. Bajda (red.), Raport polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej lipiec 2012 – czerwiec 2013 (MSZ RP, 2013).

 

Zadzwoń do nas:

+48 123 123 123

Dr Krzysztof Cebul

Analityk bezpieczeństwa narodowego (Członek Zarządu w latach 2015-2019)

 

Politolog i socjolog, kierownik Zakładu Polityki Bezpieczeństwa w Katedrze Stos. Międzynarodowych i Studiów Europejskich Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Naukowo zajmuje się problematyką: prawomocności oraz języka władzy; bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym państwa; kultury politycznej i dyskursu politycznego w Polsce.

 

Jako analityk mediów i polityk publicznych współpracował z instytucjami rządowymi. Kierował projektami badawczymi, w tym w ramach programów MNiSW.

 

Organizator konferencji naukowych. Autor  publikacji naukowych, współautor książek.

Copyright by Collegium Interethnicum

Created by Mateusz Krycki